2006-06-14 07:56:14

Obwieszczenie o rozprawie


BURMISTRZ ŁĘKNICY                                                                  Łęknica, 2006-06-14

 

 

IT – 7331/2/06

 

 

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 91 § 3 kpa w dniu 26 czerwca 2006 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy – sala posiedzeń odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i tankowania gazem płynnym LPG w Łęknicy przy ul. 1-go Maja 8 na działce nr 106/1 na wniosek Państwa Bożeny i Marka Gondeli zam. w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 3/2.

Realizacja stacji paliw i stacji autogazu polega na:

-         budowie pawilonu stacji paliw przeznaczonego na obsługę kasową klientów tankujących paliwo, zaplecze socjalno-sanitarne zatrudnionego personelu oraz usługi handlowe,

-         budowie wiaty – zadaszenie dystrybutorów,

-         lokalizacji dwóch zbiorników dwukomorowych paliw płynnych o pojemności 50m3 każdy,

-         lokalizacji dwóch zbiorników gazu naziemnych o pojemności do 5m3,

-         lokalizacji czterech stanowisk tankowania dla czterech podstawowych paliw oraz dwóch stanowisk dla gazu,

-         realizacji oprzyrządowania i instalacji technologicznej,

-         lokalizacji pylonu informacyjno-reklamowego,

-         budowie dróg wewnętrznych i parkingów,

-         budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, przyłącza energetycznego zasilającego i oświetlenia terenu.

 

Wyciąg z k.p.a.

 

Art. 91 § 3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji państwowej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

 

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.06.2006 07:56
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2006 10:52
Liczba wyświetleń: 510

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie o rozprawie 14.06.2006 07:56 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI