2006-06-16 10:48:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


BURMISTRZ ŁĘKNICY                                                                  Łęknica, 2006-06-16

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

/znajdującego się

w aktach sprawy/

 

IT – 7331/4/2006

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 Kodeksu  postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. /tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA o nazwie „41152 Łęknica” położonej w Łęknicy przy ul. W. Polskiego nr działki 294.

 

 

Inwestor: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań ul. Wierzbięcice 1

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 10 § 1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym wzywa się strony do zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi przez organ prowadzący postępowanie.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące stanowiska w powyższej sprawie /na piśmie/ w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1 w pokoju nr 206.

 

 

 

Burmistrz Łęknicy

Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 16.06.2006 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2006 10:53
Liczba wyświetleń: 527

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 16.06.2006 10:48 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI