2006-08-14 14:46:33

Protokół Nr XXXVI/2006


Protokół Nr XXXVI/2006

z uroczystej Sesji Rady Miejskiej Łęknicy

i Rady Miasta Bad Muskau

odbytej w dniu 24 marca 2006r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Miasta Łęknicy oraz członkowie Rady Miasta Bad Muskau.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie wspólnej deklaracji w sprawie budowy Mostu Angielskiego.
  3. Wymiana doświadczeń w zakresie odbudowy Mostu Mużakowskiego i modernizacji infrastruktury miasta.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

1. Uroczysta sesja odbyła się w dniu 24 marca 2006r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2.

 

Stronę polską reprezentowali:

a/ Pan Jan Bieniasz – Burmistrz Łęknicy,

b/ Pani Katarzyna Jagiełło – Park Mużakowski w Łęknicy.

 

Stronę niemiecką reprezentowali:

a/ Andreas Bänder – Burmistrz Miasta Bad Muskau,

b/ Cord Panning – Dyrektor Fundacji „Fürst Pückler Bad Muskau”,

c/ Ewa Johna – architekt krajobrazu w Fundacji „Fürst Pückler Park Bad Muskau”.

 

Ze strony polskiej i niemieckiej obecni byli radni obu miast wg załączonych list.

 

2. Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Łęknicy Pan Jan Andrzejewski. Powitał wszystkich uczestników sesji i przedstawił program sesji. Następnie została odczytana wspólnie deklaracja w sprawie budowy Mostu Angielskiego. Ze strony polskiej deklarację odczytał Burmistrz Łęknicy Pan Jan Bieniasz. Ze strony niemieckiej deklarację odczytał Burmistrz Bad Muskau Pan Andreas Bänder. Nastąpiło podpisanie wspólnej deklaracji w sprawie budowy Mostu Angielskiego.

Kserokopia podpisanej deklaracji stanowi załącznik do protokołu.

 

3. Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Łęknicy Pan Jan Andrzejewski i poprosił Pana Corda Panning o zabranie głosu. Pan Cord Panning przedstawił zarys historyczny powstania Parku Mużakowskiego oraz główne założenia jego twórcy. Zaprezentował zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia parku z lat 1940-1945. Powiedział, że Park Mużakowski został zaprezentowany w Londynie w ramach Programu Kultury 2000 i wzbudził tam duże zainteresowanie osób      z całego świata. Powodem tak dużego zainteresowania jest fakt, że jest to typowy park          w stylu angielskim (obecnie bardzo unikatowy bo położony na terenie dwóch państw). Pan Jan Andrzejewski poprosił Panią Katarzynę Jagiełło o zabranie głosu w sprawie budowy mostu. Pani Katarzyna Jagiełło potwierdziła słowa p. Corda Panning oraz zapewniła, że odbudowa tego mostu bardzo uatrakcyjni turystycznie rejon Łęknicy i okolic.

Następnie Pan Andreas Bänder – Burmistrz Bad Muskau przekazał Burmistrzowi Łęknicy dokumentację zdjęciową pod nazwą „Z Historii miasta Łęknicy – Nasz wspólny projekt”. Pan Jan Bieniasz przekazał Burmistrzowi Bad Muskau opracowane przez Urząd Miejski w Łęknicy pamiątkowe grafiki pod nazwą „Łęknica i Park Mużakowski w grafice”.

Pan Jan Andrzejewski podziękował wszystkim osobom za uczestnictwo w uroczystej sesji.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

 

 

 

Protokolant:

Ewa Jaślanek  

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.08.2006 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2006 14:46
Liczba wyświetleń: 763

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI