2006-09-14 09:38:11

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA    ŁĘKNICY

z dnia 12 września 2006r.

 

Burmistrz Miasta Łęknica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Leśnej. Nr działki: 282/32. 

 

Nieruchomość  w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przeznaczona

jest pod zieleń urządzoną.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 października  2006r. o godz. 9 00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.

 

Przetargiem objęta jest   następująca działka:

 

Działka nr 282/32 położona przy ul. Leśnej w Łęknicy  o powierzchni 6023 m2 Księga wieczysta nr KW 29129.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 21.400,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek Vat.

      

Wadium w wysokości 4.280,00 zł za działkę nr  282/32 należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miasta do dnia 13 października 2006r do godziny 14 00 lub na konto PKO BP SA

59 1020 5460 0000 5002 0058 2130.  Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwraca się bezpośrednio po przetargu.

 

Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania  umowy w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta  wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy  Łęknica.

 

Nieruchomość jest  wolna  od obciążeń.

 

Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  lub odwołania przetargu w każdej chwili bez podania  przyczyny.

 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 206. Tel. 3624709  lub 3624708.

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.09.2006 09:38
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2006 09:44
Liczba wyświetleń: 601

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej 14.09.2006 09:41 Zieliński
2 Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej 14.09.2006 09:38 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI