2006-11-27 14:00:41

ogłoszenie o wynikach


ogłoszenie o wynikach przetargu

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łęknicy

ul. Wojska Polskiego 19

68-208 Łęknica

NIP 928-18-51-383

tel. (68) 3624144

 

sprawa:          przetarg

znak:               ZK 231-3/06

data:               2006-11-27

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni  mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w Łęknicy  ogłoszonego w dniu 10.11.2006 r.:

 

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy „PETROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie, której oferta zawierała najniższą cenę ofertową;

2)      nie została odrzucona oferta żadnego z wykonawców;

3)      nie wykluczono z postępowania żadnego z wykonawców.

 

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 27.11.2006 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2006 14:00
Liczba wyświetleń: 578

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI