2006-11-29 11:00:49

Obwieszczenie dotyczące budowy obwodnicy


                                                                       Łęknica 2006-11-29

 

Burmistrz Łęknicy

 

IT-7331//5/06                                    

 

 

                               O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art.10 §1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Łęknicy zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się w siedzibie organu przy ul. Żurawskiej 1 pok.206 i wypowiedzenie się, w ciągu 7 dni od daty uznania niniejszego ogłoszenia za doręczone zgodnie z art.49 Kpa tj.do dnia 20.12.2006r. zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 z przebiegiem przez następujące działki:

461/1,308,430,435,436,433/1,433/2,433/3,434,432,431,428,395/9,420,421,

411,395/24,396,293/3,422/3,401/4,422/2,293/3,416,415/2,415/3,510,414/3,

413,412,474,410,282/2,374/1,282/20,372,472/1,278,470/5,279,511,469,508,

470/6,218/2,470/4,252,502,251,501,493,492,58.

 

 

 

                                                                     Burmistrz Łęknicy

                                                                         Jan Bieniasz

                 

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 29.11.2006 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2006 11:00
Liczba wyświetleń: 476

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI