Artykuł archiwalny

2006-06-07 10:19:37

Telefony i adresy e-mailowe


Telefony  adresy e-mailowe

 

 

Lp.

Stanowisko

Nr telefonu i adres e-mail

1.

Burmistrz

tel. 068 3624-723

      068 3753-025

e-mail: sekretariat@umleknica.pl

2.

Skarbnik Gminy

tel. 068 3624-716

e-mail: b.zajaczkowska@umleknica.pl

3.

Sekretarz Gminy

tel. 068 3624-707

e-mail: e.filik@umleknica.pl

4.

Sekretariat Urzędu

tel. 068 3624-700

fax. 068 3624-701

e-mail: sekretariat@umleknica.pl

5.

Kierownik USC

tel. 068 3624-719

e-mail: j.ledzianowska@umleknica.pl

6.

Referat Finansowy

- podatki i opłaty

tel. 068 3624-713

e-mail: m.brzezinska@umleknica.pl

7.

Referat Finansowy

- księgowość budżetowa

tel. 068 3624-714

 

8.

Referat Finansowy

- płace, ZUS, podatek dochodowy

tel. 068 3624-7158

e-mail: a.rosa@umleknica.pl

9.

Referat Finansowy

- kasa

tel. 068 3624-706

e-mail: b.zielinska@umleknica.pl

10.

Referat Targowska

- Kierownik referatu

tel. 068 3624-712

 

11.

Referat Targowiska

- opłata targowa

tel. 068 3624-711

e-mail: j.sochacka@umleknica.pl

12.

Referat Targowiska

- dzierżawy na targowisku

tel. 068 3624-710

e-mail: j.wlodarczyk@umleknica.pl

13.

Stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych

tel. 068 3624-700

e-mail: b.smuzniak@umleknica.pl

14.

Stanowisko ds. obrony cywilnej, współpracy zagranicznej i promocji

tel. 068 3624-717

e-mail: w.zielinski@umleknica.pl

15.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

tel. 068 3624-709

e-mail: e.jaslanek@umleknica.pl

16.

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej (zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka lokalami mieszkalnymi, dodatki mieszkaniowe, ochrona środowiska, organizacja ruchu drogowego)

tel. 068 3624-708

 

17.

Stanowisko ds. społecznych, rozwoju lokalnego i ochrony informacji niejawnych (działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol, oświata, ochrona zdrowia)

tel. 068 3624-702

e-mail: d.pietrzak@umleknica.pl

18.

Stanowisko ds. obsługi Rady i jej organów

tel. 068 3624-703

e-mail: j.cielinska@umleknica.pl

19.

Stanowisko ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych

tel. 068 3624-718

e-mail: e.henke@umleknica.pl

20.

Stanowisko ds. integracji społecznej (obsługa osób bezrobotnych, organizacja prac społecznie użytecznych, koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi)

tel. 068 3624-704

e-mail: a.sztrajbel@umleknica.pl

21.

Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne, pomoc społeczna)

tel. 068 3624-721

tel. 068 3624-722

e-mail: opieka@umleknica.pl

 

 

Informacje o artykule

Autor: Emilia Filik
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 07.06.2006 10:19
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2006 14:00
Liczba wyświetleń: 926

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Telefony i adresy e-mailowe 07.06.2006 10:19 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI