2007-01-05 13:25:08

Przejrzysta Polska


Przejrzysta Polska

            Informuję, że Urząd Miejski w Łęknicy z powodzeniem wykonał zadania obligatoryjne ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”.

Do akcji przystąpiło 1100 samorządów. Tylko 403 samorządy pozytywnie zakończyły akcję realizując zadania przypisane do 6 zasad dobrego rządzenia (zasady przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności).

            Na konferencji, która odbyła się 4 marca 2006r. w Warszawie – Burmistrz Jan Bieniasz otrzymał certyfikat akcji „Przejrzysta Polska”.

Urząd Miejski w Łęknicy wiele zadań wykonał wzorowo. Wybrane przykłady najlepiej wykonanych zadań, przez uczestniczące w akcji samorządy, znalazły się na dystrybuowanym przez organizatorów CD-romie „Przejrzysta Polska – Dobre Praktyki”.

Wśród „dobrych praktyk” zaprezentowano praktyki Urzędu Miejskiego w Łęknicy m. in.:

- karty informacyjne usług,

- Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego,

- procedura naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.

                                                                               

                                                                                 Sekretarz Gminy

                                                                                    Emilia Filik

Informacje o artykule

Autor: Emilia Filik
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 05.01.2007 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2007 13:29
Liczba wyświetleń: 400

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przejrzysta Polska 05.01.2007 13:25 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI