2007-01-05 14:11:17

Przetarg ustny ograniczony na najem lokalu


(po szalecie miejskim)

OGŁOSZENIE

                               BURMISTRZA  ŁĘKNICY 

                                                z dnia 04 stycznia 2007r.

 

Burmistrz Łęknicy ogłasza przetarg ustny ograniczony /dla mieszkańców

Miasta Łęknicy/ zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

14 września 2004r. na najem lokalu ( po szalecie miejskim )  położonego w Łęknicy przy pl. Pokoju nr działki 214/2, powierzchnia  lokalu 40.07 m2. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 06 lutego  2007r. o godz. 10 oo w sali

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.

 

Przetargiem objęta jest następująca nieruchomość:

 

1.     Lokal (bez numeru ) o pow. użytkowej  40.07 m2 stanowiący własność gminy Łęknica, usytuowany na działce nr 214/2 w Łęknicy pl. Pokoju .

Nieruchomość nie posiada założonej Księgi Wieczystej.

          Lokal przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania

          przestrzennego pod zabudowę usługową.

2.     Cena wywoławcza za najem lokalu  wynosi 252,44 zł miesięcznie.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości

22%.

          Lokal można oglądać w dniu 31 stycznia 2007r. w godzinach od

          13 00 – 1500

                 Najemca lokalu zobowiązany będzie do wyremontowania go na swój

           koszt oraz do ponoszenia kosztów opłat za wodę, energię elektryczną,

           wywozu ścieków, śmieci i  podatku. 

3.     Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić w gotowce w kasie

Urzędu Miejskiego w Łęknicy do dnia 2 lutego  2007r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza

się na poczet ceny wynajmu lokalu.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwraca się

bezpośrednio po przetargu.

 

4.     Termin podpisania umowy najmu  ustalony zostaje na dzień

9 lutego 2007r.

W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy w terminie

ustalonym przez Burmistrza Łęknicy, wadium ulega przepadkowi na

rzecz Gminy  Łęknica. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5.     Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu

lub odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

                                                          - 2 -

 

6.     Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim

w Łęknicy pokój nr 206  tel. 3624709 lub 3624708.     

   

            

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 05.01.2007 14:11
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2007 14:11
Liczba wyświetleń: 488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI