2007-01-05 14:13:23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych


OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA  ŁĘKNICY

 

z dnia 04stycznia 2007r. 

 

Burmistrz   Łęknicy ogłasza przetarg ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych   

w Łęknicy przy ul. Wolności   Nr działek : 301/4, 299/1

 

 

Nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przeznaczone są   pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przetarg odbędzie się dnia 13 lutego 2007r. o godz. 10 00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.

 

Przetargiem objęte są   następujące nieruchomości :

 

1.Działka niezabudowana nr 301/4 położona przy ul. Wolności  o powierzchni

  831 m2. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

  przestrzennego miasta Łęknica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

  jednorodzinną.  Działka nie podlega opłacie z tytułu wyłączenia gruntów

  z produkcji rolnej. Nieruchomość  posiada założoną  Księgę Wieczystą Nr KW 

  41746.  Cena wywoławcza nieruchomości 9.850,00 zł.

  Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

  W celu ustalenia dostępu do kanalizacji przechodzącej przez działkę, ustanawia

  się na w/w działce służebność gruntową na rzecz gminy Łęknica o statusie

  Miejskim dopóki będzie istniała taka potrzeba. Nieruchomość jest wolna od

  innych obciążeń. 

 

 2.Działka nr  299/1  położona przy ul. Wolności  o powierzchni 900 m2

    Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

    Miasta Łęknica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

    jednorodzinną. Działka nie podlega opłacie z tytułu wyłączenia gruntów     

    z produkcji rolnej. Nieruchomość  posiada założoną Księgę Wieczystą KW 

    41744.Cena wywoławcza nieruchomości 12.000,00 zł.

   Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

   W celu ustalenia dostępu do kanalizacji przechodzącej przez działkę, 

   ustanawia się na w/w działce służebność gruntową na rzecz gminy Łęknica

 

- 2 -  

  o statusie Miejskim dopóki będzie istniała taka potrzeba. Nieruchomość jest   

  wolna od innych obciążeń.

 

Wadium w wysokości 1.970,00 zł za działkę nr 301/4 oraz 2.400,00

za działkę nr 299/1, należy wpłacić w  gotówce w kasie Urzędu Miasta do dnia 9 lutego 2007r. lub na konto PKO BP S.A. 59 1020 5460 0000 5002 0058 2130

 

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwraca się bezpośrednio po przetargu.

 

Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania  umowy w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta  wadium ulega przepadkowi na rzecz miasta Łęknicy.

 

Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu

lub odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny. 

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 206.

Tel. 0683624709  lub  0683624708

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 05.01.2007 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2007 14:13
Liczba wyświetleń: 545

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI