2007-01-05 14:14:27

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych


OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA  ŁĘKNICY

 

z dnia 04 stycznia 2007r.

 

 

Burmistrz   Łęknicy ogłasza przetarg ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej 

w Łęknicy przy ul. Wybrzeżnej.  Nr działki: 11/2,

 

Nieruchomość w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przetarg odbędzie się dnia 6 lutego   2007r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.

 

Przetargiem objęta jest  następująca nieruchomość:

 

1.Działka niezabudowana nr 11/2 położona przy ul. Wybrzeżnej   o powierzchni  1114 m2. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego miasta Łęknica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną. Działka podlega opłacie z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji

rolnej. Działka bez zainwestowania (dawniej użytkowana jako użytek zielony)

od wielu lat odłoguje z przebiegającym na całej szerokości otwartym głębokim

rowem melioracyjnym, który w obecnym kształcie i miejscu uniemożliwi

wybudowanie budynku mieszkalnego. Rów ten może zostać przesunięty

w pobliże drogi ul. Hutniczej i zakryty. Przesunięcie i zakrycie rowu wymaga

uzgodnienia z Miejskim Zakładem Komunalnym w Łęknicy.     

Nieruchomość  nie posiada założonej  Księgi Wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości 5.525,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.  

  

     

Wadium w wysokości 1.105,00 zł za działkę nr 11/2,   należy     

wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miasta lub na konto PKO BP S.A.

59 1020 5460 0000 5002 0058 2130 do dnia 2 lutego  2007r.  Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

                                                  - 2 -

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwraca się bezpośrednio po przetargu.

 

Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania  umowy w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta  wadium ulega przepadkowi na rzecz miasta Łęknicy.

 

Nieruchomość jest wolna od innych  obciążeń.

 

Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu

lub odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny. 

 

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 206.

Tel. 0683624709  lub  0683624708

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 05.01.2007 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2007 14:16
Liczba wyświetleń: 585

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 05.01.2007 14:14 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI