2007-04-13 09:46:40

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomosci niezabudowanych


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  ŁĘKNICY 

  z dnia 28 marca 2007r.

 

Burmistrz Łęknicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych   położonych  w Łęknicy

przy ul. Leśnej nr działki 414/7 i 414/8  

 

Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia  2007r. o godz. 10 oo w sali

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.

 

Przetargiem objęta jest następująca nieruchomość:

 

1.     działka nr 414/7  o pow. 1885  m2 stanowiąca własność gminy Łęknica, usytuowana w Łęknicy przy ul. Leśnej.

Nieruchomość nie posiada założonej Księgi Wieczystej.

          Działka  przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania

          przestrzennego pod zieleń nieurządzoną i wody powierzchniowe.

    Cena wywoławcza za dzierżawę działki  wynosi 151,00 zł rocznie.

 

2.     działka nr 414/8 o pow. 1381 m2 stanowiąca własność gminy Łęknica,

usytuowana w Łęknicy przy ul. Leśnej.

          Nieruchomość nie posiada założonej Księgi Wieczystej.

          Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania

          przestrzennego pod zieleń nieurządzoną.

          Cena wywoławcza za dzierżawę działki wynosi 110,00 zł rocznie.

 

 

          Dzierżawca  zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów opłat

          z tytułu podatku.

 

3.     Wadium w wysokości 30,00 zł za działkę nr 414/7 oraz 22,00 za

Działkę nr 414/8 należy wpłacić w gotowce w kasie Urzędu

Miejskiego w Łęknicy do dnia 27 kwietnia  2007r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza

się na poczet ceny dzierżawy działek.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwraca się

bezpośrednio po przetargu.

 

4.     Termin podpisania umowy dzierżawy   ustalony zostaje na dzień

8 maja  2007r.

W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy w terminie

ustalonym przez Burmistrza Łęknicy, wadium ulega przepadkowi na

rzecz Gminy  Łęknica. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5.     Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu

lub odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

6.     Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim

w Łęknicy pokój nr 206  tel. 3624709 lub 3624708.     

   

            

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 13.04.2007 09:46
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2007 09:46
Liczba wyświetleń: 844

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI