Artykuł archiwalny

2007-05-24 11:50:56

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok


                                      

                                                       Informacja z wykonania

                                    budżetu Gminy Łęknica za 2006 rok

 

             Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy

podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica

wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.  

 

1. Wykonane dochody ogółem:     10.471.140,45 zł

2. Wykonane wydatki ogółem:      11.761.287,44 zł

    w tym:

               wydatki bieżące                   8.505.350,45 zł

               wydatki majątkowe             3.255.936,99 zł

 

3. Deficyt                                           1.290.146,99 zł

 

4. Nadwyżka z lat ubiegłych            3.172.289,36 zł

 

5. Zobowiązania wymagalne                69.424,49 zł

 

6. Należności wymagalne                    811.363,06 zł

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2006 rok

 

L.p

Imię i nazwisko

Kwota w zł

Przyczyna umorzenia

1

Linowiecka Elżbieta

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

2

Goszcz Wioletta

589,34

Ważny interes podatnika

3

Trąbińska Helena

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

4

Burska Halina

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

5

Wiśniewski Janusz

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

6

Górski Andrzej

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

7

Duplik Czesław

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

8

Śliwkiewicz Adam

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

9

Pałys Zofia

- przesunięcie terminu zapłaty

 

 

10

Rzepecki Robert

528,28

Ważny interes podatnika

11

Bartnik Lucyna

706,70

Ważny interes podatnika

12

Adamowicz Bożena

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

13

Chudy Jarosław

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

14

Hoj-Jankowska Dorota

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

15

Malcharek Józefa

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

16

Łoś Kazimierz

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

17

Barańska Maria

- rozłożenie zadłużenia na raty

 

 

18

Popowski Czesław

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

19

Flisak Krzysztof

- przesunięcie terminu zapłaty

 

 

20

Ostrowski Zbigniew

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

21

Bartnik Lucyna

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

22

Wilhelm Nocek

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

23

Muszka Danuta

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

24

Pałys Zofia

- przesunięcie terminu zapłaty

 

 

25

Muszka Danuta

- rozłożenie zaległości na raty

 

 

26

Rzepecki Robert

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 24.05.2007 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2007 11:53
Liczba wyświetleń: 224

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 24.05.2007 11:50 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI