2007-05-24 11:50:56

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2006 rok


                                      

                                                      

Informacja z wykonania

budżetu Gminu Łęknica za 2006 rok.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.  

 

1. Wykonane dochody ogółem:        10.471.140,45 zł

2. Wykonane wydatki ogółem:         11.761.287,44 zł

            w tym:

                        wydatki bieżące           8.505.350,45 zł

                        wydatki majątkowe      3.255.936,99 zł

3. Deficyt                                           1.290.146,99 zł

4. Nadwyżka z ubiegłych lat 3.172.289,36 zł

5. Zobowiązania wymagalne      69.424,49 zł

6. Należności wymagalne                    811.363,06 zł

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2006 rok

 

Lp.      Imię i nazwisko                                  Kwota w zł                  Przyczyna umorzenia

1.         Linowiecka Elżbieta - rozłożenie zaległości na raty

2.         Goszcz Wioletta                                              589,34             Ważny interes podatnika

3.         Trąbińska Helena - rozłożenie zaległości na raty

4.         Burska Halina - rozłożenie zaległości na raty

5.         Wiśniewski Janusz - rozłożenie zaległości na raty

6.         Górski Andrzej - rozłożenie zaległości na raty

7.         Duplik Czesław - rozłożenie zaległości na raty

8.         Śliwkiewicz Adam - rozłożenie zaległości na raty

9.         Pałys Zofia - przesunięcie terminu zapłaty

10.       Rzepecki Robert                                             528,28             Ważny interes podatnika

11.       Bartnik Lucyna                                    706,70             Ważny interes podatnika

12.       Adamowicz Bożena - rozłożenie zaległości na raty

13.       Chudy Jarosław - rozłożenie zaległości na raty

14.       Hoj-Jankowska Dorota - rozłożenie zaległości na raty

15.       Malcharek Józefa - rozłożenie zaległości na raty

16.       Łoś Kazimierz - rozłożenie zaległości na raty

17.       Barańska Maria - rozłożenie zadłużenia na raty

18.       Popowski Czesław - rozłożenie zaległości na raty

19.       Flisak Krzysztof - przesunięcie terminu zapłaty

20.       Ostrowski Zbigniew - rozłożenie zaległości na raty

21.       Bartnik Lucyna - rozłożenie zaległości na raty

22.       Wilhelm Nocek - rozłożenie zaległości na raty

23.       Muszka Danuta - rozłożenie zaległości na raty

24.       Pałys Zofia - przesunięcie terminu zapłaty

25.       Muszka Danuta - rozłożenie zaległości na raty

26.       Rzepecki Robert                                             528,28             Ważny interes podatnika

27.       Ryś Janina                                                       2869,44           Ważny interes podatnika

28.       Ryś Janina                                                       965,87             Ważny interes podatnika

29.       Ostrowski Zbigniew - rozłożenie zaległości na raty                  

30.       Dagmara Klimowicz                                        590,90             Ważny interes podatnika

31.       Lubuskie Zakłady Materiałów

Ogniotrwałych i Budowlanych              193.312,52      zaległość nie została            

zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym

32.       Bożena Gondela - rozłożenie na raty zaległości

33.       Janusz Chmiel – zwolnienie na podstawie Uchwały Łęknicy Nr XXXII/163/2005

z dnia 14.12.2005r.

34.       Adriano SJ - zwolnienie na podstawie Uchwały Łęknicy Nr XXXII/163/2005

                                               z dnia 14.12.2005r.

35.       Ryszard Mazurkiewicz - zwolnienie na podstawie Uchwały Łęknicy

Nr XXXII/163/2005 z dnia 14.12.2005r.

36.       Bożena Gondela - rozłożenie na raty

37.       Katarzyna Magierka - rozłożenie na raty

38.       Ewa Rzączyńska - rozłożenie na raty

39.       Monika Rzączyńska - rozłożenie na raty

40.       Jan Andrzejewski – odroczenie

41.       Władysław Zaryczny - odroczenie

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 24.05.2007 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2007 12:29
Liczba wyświetleń: 1653

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2006 rok 24.05.2007 11:54 Zieliński
2 Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 24.05.2007 11:53 Zieliński
3 Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 24.05.2007 11:50 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI