2007-06-22 10:43:41

Protokół z sesji uroczystej


Protokół

z sesji uroczystej, która odbyła się

w dniu 3 maja 2007r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

 

 

Otwarcia sesji uroczystej o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Andrzej Marszałek. Powitał zaproszonych gości ze strony niemieckiej oraz polskiej jak również członków Rady Miejskiej w Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek: spotykamy się w dniu 3 maja 2007r. 216 lat po uchwaleniu aktu prawnego później zwanego Konstytucją 3 maja. W dniu dzisiejszym obchodzimy dwa święta. Po pierwsze państwowe – 10-ta rocznica uchwalenia naszej Konstytucji a po drugie religijne – święto Matki Bożej Królowej Polski. Jest to również święto naszego miasta. 1 maja 1855 roku Pückler listem zawiadamia o idei tworzenia Parku. Zawsze podczas sesji uroczystej spotykają się władze miasta Łęknicy oraz Bad Muskau. W programie dzisiejszej jest nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy dla Pana Stanisława Ozgi, prelekcja na temat „Łuk Mużakowa – idea utworzenia międzynarodowego Geoparku”, którą wygłoszą mgr Pan Jacek Koźma z Państwowego Instytutu Geologicznego wraz z dr Panem Manfredem Kupetz, wystawa fotograficzna Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” oraz poczęstunek. Każdy z nas ma swoja małą ojczyznę. Małe ojczyzny to przede wszystkim przeszłość - to, co już minęło, co było i możemy to wspominać. To również dzisiaj – to, co robimy oraz przyszłość – to jak ją widzimy, wyobrażamy sobie. Przejdźmy teraz do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy. Ma go już dziewięć osób tj. Katarzyna Kasperska, Wawrzyniec Turecki, Papież Jan Paweł II, Kazimierz Kędziora, Heidemarie Knoop, Ksiądz prałat Józef Kruk, Stefan Mętel, Cecylia Kurowska, Władysław Buganik.

 

Przew. RM p. Andrzej Marszałek przeczytał Uchwałę Nr VII/30/2007 podjętą przez Radę Miejską w Łęknicy na sesji w dniu 25 kwietnia 2007r. poczym wraz z Burmistrzem Łęknicy p. Janem Bieniasz wręczyli tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy oraz piękny bukiet kwiatów dla Pana Stanisława Władysława Ozgi.

Pan Stanisław Władysław Ozga podziękował za ten tytuł i życzył obecnym o 25 lat dłuższego życia niż on sam ma. Dodajmy, że Pan ten ma 81 lat.  

 

Głos zabrał Wice Starosta Powiatu Sprawa – Nysa Pan Olaf Lalk:

Chciałbym również powiedzieć parę słów w imieniu swoim i moich niemieckich znajomych. Dziękuję za zaproszenie na tę uroczystą sesję. Bardzo chętnie przyjęliśmy zaproszenie, ponieważ prelekcja, która będzie dzisiaj wygłaszana bardzo nas interesuje. Dobrze nam się wspólnie współpracuje. Wspólnie udaje nam się rozwiązywać powstałe problemy. Myślę, że jest to taki znakomity przykład naszej współpracy. Łuk Mużakowski łączy obie nasze strony i myślę, że jest to taki punkt nad, którym powinniśmy wspólnie pracować. My naszych niemieckich radnych już przekonaliśmy do projektu Geologicznego a teraz mamy szanse przekonać również polskich radnych. Liczę na to, że nam się to uda. Dziękuję bardzo.

 

Przew. RM p. Andrzej Marszałek podziękował Panu Lalk za wypowiedź i poprosił dr Jacka Koźmę o pierwszą część prelekcji.

 

Głos zabrał Pan dr Jacek Koźma:

Jestem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego oraz członkiem Stowarzyszenia „Łuk Mużakowa”. Witam wszystkich obecnych i muszę powiedzieć, że czuje się tutaj jak u siebie. Witam również pracowników Instytutu z Sosnowca. Podczas prelekcji będę korzystał ze swoich materiałów, jak również z materiałów kolegów ze strony niemieckiej dzięki naszej owocnej współpracy.

 

Przew. RM p. Andrzej Marszałek podziękował Panu Koźmie za prelekcję i poprosił dr Manfreda Kupetz o wygłoszenie drugiej części.

 

Głos zabrał Pan dr Manfred Kupetz:

Na początku chciałbym podziękować za zaproszenie na tak uroczystą sesję. Gratuluję Państwu z okazji waszego święta. Jest to wyróżnienie, że w tak wielkim dniu możemy się wszyscy spotkać. My po stronie niemieckiej patrzymy w przyszłość i te planu przedstawię. We wrześniu 2006r. złożyliśmy wniosek o uzyskanie Certyfikatu Państwowego Geoparku, niestety jeszcze go nie otrzymaliśmy. W Ministerstwie trochę tak sprawa utknęła, ale dostaliśmy, już dokumenty potwierdzające, że przekazanie tego certyfikatu powinno się odbyć w tym roku w Berlinie. Oczywiście dostaną Państwo zaproszenie na tę uroczystość. Przygotowujemy również wniosek o wpisanie naszego Parku do Geoparków Europejskich, co umożliwiłoby nam pozyskiwanie różnych środków finansowych. Na razie życzę Państwu, żebyście osiągali małe i duże sukcesy.

 

Przew. RM p. Andrzej Marszałek podziękował Panu Kupetz za wypowiedź.

 

Ponownie głos zabrał Wice Starosta Powiatu Sprawa – Nysa:

Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dla trzech osób mam prezent. Jest to butelka szampana, na której siedzi maskotka mamuta. Dlatego jest to mamut, ponieważ ma on twardą głowę i walczy. Chciałbym wręczyć te podarunki Burmistrzowi Łęknicy i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łęknicy żeby walczyli o utworzenie tego Geoparku oraz Panu dr Jackowi Koźmie z podziękowaniami za to, co już dokonał i z prośbą żeby dalej tak walczył.

 

Przew. RM p. Andrzej Marszałek w imieniu obdarowanych podziękował i obiecał, ze nie wyginą jak mamuty. Na tym zakończył się ten etap sesji teraz zapraszam na wystawę fotograficzną Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” a potem na poczęstunek.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokolant                          Przewodniczący Rady

Joanna Skowron                      Andrzej Marszałek

Informacje o artykule

Autor: Joanna Skowron
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 22.06.2007 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2007 10:43
Liczba wyświetleń: 495

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI