2007-04-30 13:13:44

Wynik naboru na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych


 INFORMACJA

   o wynikach naboru na wolne stanowisko  urzędnicze

 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy

 

 

 I N S P E K T O R 

 Stanowisko d)s Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

  

 ..........................................................................................................

  (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

 

 został wybrany Pan  Marcin Perczyński

 ( imię i nazwisko)

 

 zamieszkały(ła)  68-208 Łęknica

  (miejsce zamieszkania)

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora d)s inwestycji, remontów i zamówień publicznych wybrano Pana Marcina Perczyńskiego, który spełnił wymagania formalne ogłoszonego naboru,

wykazał się wiedzą w zakresie Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych oraz posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia inwestycji oraz zamówień publicznych.

 

 

 

 

  27.04.2007r Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Barbara Smuźniak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 30.04.2007 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2008 13:14
Liczba wyświetleń: 319

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łęknicy 30.04.2007 13:13 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI