2005-12-08 14:09:01

Wynik naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie ds. Targowiska i Parkingów


I n f o r m a c j a

o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze i urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Łęknicy

 

młodszy referent - Referat d)s Targowiska i Parkingów

 (nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Jolanta Sochacka zamieszkały (ła)   Łęknica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku zastosowania techniki naboru tj. testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej Pani Sochacka Jolanta  uzyskała najwyższą ilość punktów (test- 22 punkty, rozmowa- 34 punkty)

 

 

Burmistrz

 dnia,08.12.2005r.  Jan Bieniasz 

Informacje o artykule

Autor: Barbara Smuźniak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 08.12.2005 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2008 14:26
Liczba wyświetleń: 288

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wynik naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie ds. Targowiska i Parkingów 14.02.2008 13:13 Dawid Śliwiński
2 wersja archiwalna 08.12.2005 14:09 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI