Artykuł archiwalny

2008-02-26 11:04:02

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY


Lp.Nazwa organizacjiDane adresowe
i kontaktowe
Rodzaj działalności
1
Stowarzyszenie
Geopark
"Łuk Mużakowa"

Przewodniczący:
Janusz Beger

 
ul. Wojska Polskiego2/1
68-208 Łęknica

tel. 068-375-32-88

 
Cele statutowe:
 • Inspirowanie i podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Geoparku Łuk Mużakowa,
 • Promowanie Geoparku Łuk Mużakowa jako produktu turystycznego o znaczeniu ponadgranicznym,
 • Inicjowanie i wspomaganie zamierzeń w celu opracowania planu zagospodarowania turystycznego Geoparku,
 • Gromadzenie dokumentacji z historii i wydarzeń aktualnych obszaru Łuku Mużakowa.
2
Łęknicki
Klub Sportowy "ŁKS"

Prezes:
Ardelli Mariusz

Wiceprezes:
Guźla Wiesław
ul. Wojska Polskiego 2 68-208 Łęknica

tel. kom. 0512-315-088
tel. kom. 0694-816-098

email:
info@oksir.pl
strona www:
www.oksir.pl
Cele statutowe:
 • Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
 • Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez, szkolenie.
 • Propagowanie piłki nożnej w mieście,
 • Treningi, rozgrywki ligowe organizowane w Łęknicy i województwie Lubuskim.
3
Klub Karate "Kontra"

Przedstawiciele:
Marcelina Miedzińska
Sebastian Końcowik

ul. Dworcowa 3c/768-208 Łęknica

tel. kom. 0696-062-242
tel. kom. 0604-620-765

email: kontra.leknica@vp.pl
strona www:
www.karatekontra.pl
Cele statutowe:
 • Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej,
 • Rozpow szechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w szczególności poprzez popularyzację i rozwój karate tradycyjnego,
 • Organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturowych.
4
Ochotnicza Straż Pożarna

Przedstawiciel: Wiesław Zieliński
ul. Dworcowa 15A
68-208 Łęknica

tel. 068-362-47-17

email: umleknica@wp.pl
strona www:
www.leknica.um.gov.pl
Cele statutowe:
 • Gaszenie pożarów,
 • Działalność przeciw pożarowa,
 • Działalność gospodarcza (deratyzacja,dezynsekcja).
5
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło Nr 8
Okręg
w Zielonej Górze

Przedstawiciel:
Rozalia Jamza

ul.Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica

tel. 068-375-33-13

Cele i obszar tematyczny działalności:
 • Działalność bieżąca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Współpraca koła Nr 8 w Łęknicy z organizacją Koła Rencistów i Emerytów w Niemczech (Bad Muskau),
 • Pomoc socjalna dla członków o niskich dochodach.
6

Klub PTTK "Mużak"


przy Oddziale PTTK "Powiatu Żarskiego"

Przedstawiciele:
Piotr Knap - prezes
Mirosław Lewicki - wiceprezes
Andrzej Marszałek - sekretarz
Roman Sobera - skarbnik
Józef Sztrajbel - członek

ul.Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica

tel. 068-375-31-55

email:
colaczek@interia.pl

strona www
http://zary.pttk.pl
Cele statutowe:
Koło realizuje swoje cele w oparciu o społeczną pracę swoich członków. Celem Klubu jest organizacja podstawowej działalności w zakresie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, a w szczególności:
 • umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa
 • rozpowszechnianie  kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejetności turystycznych
 • stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK uprawianie turystyki i krajoznawstwa
 • upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK
 • organizowanie szkoleń, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i uprawnień kadry programowej PTTK.


Wykaz organizacji pozarządowych będzie aktualizowany po wypełnieniu ankiety,
która znajduje się na tej samej stronie do pobrania.

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 26.02.2008 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2008 13:29
Liczba wyświetleń: 257

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 26.02.2008 11:44 Dawid Śliwiński
2 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 26.02.2008 11:04 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI