2008-02-26 11:04:02

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY


Lp. Nazwa organizacji Dane adresowe
i kontaktowe
Rodzaj działalności
1
Stowarzyszenie
Geopark
"Łuk Mużakowa"

Przedstawiciele
Przewodniczący:
Janusz Beger

Wiceprzewodniczący:
Aneta Mazurek

Wiceprzewodniczący:
Andrzej Marszałek

Członek zarządu:
Jan Bieniasz

Członek zarządu:
Roman Sobera
ul. Wojska
Polskiego 2/1
68-208 Łęknica

tel/fax. 068-375-34-75
email:
geopark@wp.pl


Cele statutowe:
 • Inspirowanie i podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Geoparku Łuk Mużakowa,
 • Promowanie Geoparku Łuk Mużakowa jako produktu turystycznego o znaczeniu ponadgranicznym,
 • Inicjowanie i wspomaganie zamierzeń w celu opracowania planu zagospodarowania turystycznego Geoparku,
 • Gromadzenie dokumentacji z historii i wydarzeń aktualnych obszaru Łuku Mużakowa.
2
Łęknicki
Klub Sportowy "ŁKS"

Prezes:
Grzegorz Kowalczyk

Wiceprezes:
Arkadiusz Krawiec
ul. Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica

tel. 068-375-34-75
tel.2. 068 362-41-41
fax 068-375-34-75

email:
info@oksir.pl
strona www:
www.oksir.pl
    Klub Sportowy ŁKS prowadzi dwie drużyny piłkarskie. W sezonie 2008/2009 ŁKS ma w założeniach awans pierwszej drużyny do klasy okręgowej. Celem naszej działalności jest usportowienie naszej młodzieży, promocja miasta.

Cele statutowe:

 • Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
 • Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez, szkolenie.
 • Propagowanie piłki nożnej w mieście,
 • Treningi, rozgrywki ligowe organizowane w Łęknicy i województwie Lubuskim.
3
Klub Karate "Kontra"

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Organizacja Pożytku Publicznego

Przedstawiciele
Prezes:
Sebastian Końcowik

Wiceprezes:
Marek Bieszczad

Skarbnik:
Sylwia Trzcińska

ul. Dworcowa 3c/7
68-208 Łęknica

tel. kom. 0604-620-765

email: karatekontra@gmail.pl
strona www:
www.karatekontra.pl

KRS: 0000342663
Cele statutowe:
 • Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej,
 • Rozpow szechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w szczególności poprzez popularyzację i rozwój karate tradycyjnego,
 • Organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturowych.
4
Ochotnicza Straż Pożarna

Przedstawiciele: Wiesław Zieliński - prezes
Antoni Kacperski - vice prezes
Janusz Pasturczak - skarbnik
Marek Górski - sekretarz
Henryk Paciuszkiewicz - gospodarz
Grzegorz Chrząszcz - członek
ul. Dworcowa 15A
68-208 Łęknica

tel. 068-362-47-17

email: umleknica@wp.pl
strona www:
www.leknica.um.gov.pl
Cele statutowe:
 • Gaszenie pożarów,
 • Działalność przeciw pożarowa,
 • wykonywanie działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
Działalność gospodarcza (deratyzacja,dezynsekcja).
Współpraca ze strażakami z Niemiec i Czech.
5
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło Nr 8
Okręg
w Zielonej Górze

Przedstawiciel:
Rozalia Jamza

ul.Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica

tel. 068-375-33-13

Cele i obszar tematyczny działalności:
 • Działalność bieżąca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Współpraca koła Nr 8 w Łęknicy z organizacją Koła Rencistów i Emerytów w Niemczech (Bad Muskau),
 • Pomoc socjalna dla członków o niskich dochodach.
6

Klub PTTK "Mużak"


przy Oddziale PTTK "Powiatu Żarskiego"

Przedstawiciele:
Piotr Knap - prezes
Mirosław Lewicki -
wiceprezes
Andrzej Marszałek - sekretarz
Roman Sobera - skarbnik
Józef Sztrajbel - członek

ul.Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica

tel. 068-375-31-55

email:
colaczek@interia.pl

strona www
http://zary.pttk.pl
Cele statutowe:
Koło realizuje swoje cele w oparciu o społeczną pracę swoich członków. Celem Klubu jest organizacja podstawowej działalności w zakresie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, a w szczególności:
 • umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa
 • rozpowszechnianie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejetności turystycznych
 • stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK uprawianie turystyki i krajoznawstwa
 • upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK
 • organizowanie szkoleń, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i uprawnień kadry programowej PTTK.
7

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej


przy Parafii p.w. św. Barbary w Łęknicy

Przedstawiciele:
Andrzej Marszałek - prezes
Ludwik Szuba - wiceprezes
Małgorzata Klapa - sekretarz
Marzena Brzezińska - skarbnik
Ireneusz Gawron - członek zarządu

ul. XX-lecia 12
68-208 Łęknica

tel. parafii: 068-375-30-40
tel. kom prezesa AK: 604-300-639
Głównym celem organizacji jest:
 • pogłębianie formacji chrześcijańskiej
 • współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną
 • pogłębianie życia religijnego
 • udział w życiu społecznym Łęknicy
 • współpraca z samorządem, GKRPA,
 • organizacja festynów, wypoczynku letniego i zimowego, konkursów
Organizacja liczy 7 członków zwyczajnych i 5 wspierających
8

Polski Związek Wędkarski

Koło w Łęknicy

Przedstawiciele:
Tomasz Fisher - prezes Koła PZW
Wojciech Smyczyński - wiceprezes d/s sportowych
Andrzej Marszałek - wiceprezes d/s młodzieży
Jan Krasowski - skarbnik
Bronisław Banaszak - gospodarz Koła
Tadeusz Brachuń - członek zarządu

Siedziba remontowana:
ul. Dworcowa
Adres prezesa:
ul. 1-go Maja 1a/1
68-208 Łęknica

Organizacja zrzesza 160 członków (w tym 10 juniorów).
Oprócz działalności statutowej prowadzi również działalność edukacyjną (ochrona środowiska). Organizuje w ciągu roku około 10
imprez wędkarskich :
zawody
czyny społeczne
konkursy

9
Parafialny zespół CARITAS Łęknica

Parafia p.w. Św. Barbary

Przedstawiciele:

Danuta Żukowska-Gondek - prezes

Danuta Przedańska
- z-ca prezesa, sekretarz

Halina Kawecka
- skarbnik

ul. XX-lecia 12
68-208 Łęknica

tel. parafii: 068-375-30-40
Parafialny zespół Caritas liczy 12 członków. Prowadzi statutową działalność / zbiórki środków pieniężnych, odzieży, artykułów spożywczych dla ubogich i potrzebujących coroczne akcje sprzedaży chleba wielkanocnego, świec wigilijnych
10   Uczniowski Klub Sportowy TEJA Łęknica

Przedstawiciele:

Jacek Szałęga - prezes

Teresa Kasperska - zastępca

Jolanta Cielińska- sekretarz


Zespół Szkół Publicznych
ul. Wojska
Polskiego 19
68-208 Łęknica


tel. 607925874, 683753023
faks 683753023


email: szalek8@wp.pl


Celem Klubu jest:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;

 2. Angażowanie uczniów i rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw sportowych;

 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, zawodach, turniejach oraz w innych formach współzawodnictwa.
       
Wykaz organizacji pozarządowych będzie aktualizowany po wypełnieniu ankiety,
która znajduje się na tej samej stronie do pobrania.


Formularze aktualizacyjne

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 26.02.2008 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2011 11:14
Liczba wyświetleń: 2040

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 26.03.2010 08:19 Dawid Śliwiński
2 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 07.01.2010 11:36 Dawid Śliwiński
3 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 07.01.2010 11:31 Dawid Śliwiński
4 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 29.10.2008 10:26 Dawid Śliwiński
5 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 08.10.2008 07:55 Dawid Śliwiński
6 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 08.10.2008 07:49 Dawid Śliwiński
7 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 10.07.2008 08:41 Dawid Śliwiński
8 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 18.03.2008 14:59 Dawid Śliwiński
9 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 18.03.2008 13:19 Dawid Śliwiński
10 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 18.03.2008 09:04 Dawid Śliwiński
11 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 14.03.2008 13:32 Dawid Śliwiński
12 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 12.03.2008 13:29 Dawid Śliwiński
13 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 26.02.2008 11:44 Dawid Śliwiński
14 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŁĘKNICY 26.02.2008 11:04 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI