Artykuł archiwalny

2008-04-29 10:46:17

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica na I kwartał roku 2008


Informacja z wykonania

budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2008 roku

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 marca 2008 roku.

 

 

1. Wykonane dochody                                        2.631.985,31 zł

2. Wykonane wydatki                                         2.423.081,11 zł

w tym:

- wydatki bieżące -                                               2.423.081,11 zł

- wydatki majątkowe -                                                -------

3. Nadwyżka budżetowa                                        208.904,20 zł

4. Spłata kredytu bankowego                                208.000,00 zł

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów:

- kredyt bankowy -                                                788.000,00 zł

5. Zobowiązania wymagalne -                               71.667,70 zł

6. Należności wymagalne -                                   850.239,91 zł

 

 

Łęknica dnia 30.04.2008

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 29.04.2008 10:46
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2008 10:52
Liczba wyświetleń: 179

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica na I kwartał roku 2008 29.04.2008 10:50 Dawid Śliwiński
2 Informacja z wykonania budżetu na I kwartał roku 2008 29.04.2008 10:46 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI