Artykuł archiwalny

2008-05-28 13:49:32

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok


Informacja z wykonania

 

budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok


Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 grudzień 2007 roku.

 

1. Wykonane dochody  13.907.894,59 zł

2. Wykonane wydatki  16.701.939,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące -   9.093.738,50 zł

- wydatki majątkowe -  7.608.201,34 zł

3. Deficyt budżetowy  2.794.045, 34 zł

4. Nadwyżka z lat ubiegłych 1.882.142,37 zł

5. Niedobór budżetowy 911.902,97 zł

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

- kredyt bankowy -  996.000,00 zł

7. Zobowiązania wymagalne -   71.667,70 zł

6. Należności wymagalne - 658.334,36 zł

 

Łęknica dnia 30.04.2008

 Informacja o wykonaniu

 

budżetu  Gminy Łęknica za I kwartał 2007 roku

 

 Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy

podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica

wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.  

1. Wykonane dochody ogółem:    2.650.428,17 zł

2. Wykonane wydatki ogółem:   5.600.879,69 zł

 w tym:

 wydatki bieżące   2.331.260,61 zł

 wydatki majątkowe   3.269.619,08 zł

 

3. Deficyt  2.950.451,52 zł

4. Nadwyżka z lat ubiegłych   1.882.142,37 zł

5. Pożyczka z BGK na prefinansowanie 1.419.019,08 zł.

5. Zobowiązania wymagalne    69.424,49 zł

6. Należności wymagalne  837.788,01 zł

Łęknica dnia


 

Informacja z wykonania

budżetu  Gminy Łęknica za III kwartał 2007 roku
 

 Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy

podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica

wg stanu na dzień 31 marca 2007 roku.  

1. Wykonane dochody ogółem: 7.600.237,37 zł

2. Wykonane wydatki ogółem: 13.730.011,93 zł

 w tym:

 wydatki bieżące  6.411.014,09 zł

 wydatki majątkowe  7.318997,84 zł

 

3. Deficyt   6.129.774,56 zł

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych

 kredytów na prefinansowanie 3.392.055,67 zł

5. Kredyt bankowy  996.000 00 zł

5. Nadwyżka z lat ubiegłych   1.882.142,37 zł

6. Zobowiązania wymagalne    70.297,94 zł

7. Należności wymagalne   807.499,42 zł

 Łęknica dnia 30 10.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.05.2008 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2008 13:49
Liczba wyświetleń: 152

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI