2008-05-28 13:49:32

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok


Informacja z wykonania
budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 grudzień 2007 roku.

1. Wykonane dochody                                   13.907.894,59 zł
2. Wykonane wydatki                                    16.701.939,93 zł
w tym:
- wydatki bieżące -                                          9.093.738,50 zł
- wydatki majątkowe -                                     7.608.201,34 zł
3. Deficyt budżetowy                                      2.794.045, 34 zł
4. Nadwyżka z lat ubiegłych                            1.882.142,37 zł
5. Niedobór budżetowy                                       911.902,97 zł
6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów:
- kredyt bankowy -                                             996.000,00 zł
7. Zobowiązania wymagalne -                             71.667,70 zł
6. Należności wymagalne -                                658.334,36 zł

Łęknica dnia 30.04.2008


Informacja z wykonania
budżetu  Gminy  Łęknica za III kwartał 2007 roku

              Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica
wg stanu na dzień 31 marca 2007 roku. 


1. Wykonane dochody ogółem:                    7.600.237,37 zł
2. Wykonane wydatki ogółem:                   13.730.011,93 zł
    w tym:
               wydatki bieżące                                6.411.014,09 zł
               wydatki majątkowe                           7.318997,84 zł

3. Deficyt                                                         6.129.774,56 zł

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
    kredytów na prefinansowanie                   3.392.055,67 zł

5. Kredyt bankowy                                            996.000 00 zł

5. Nadwyżka z lat ubiegłych                          1.882.142,37 zł

6. Zobowiązania wymagalne                              70.297,94 zł

7. Należności wymagalne                                  807.499,42 złŁęknica dnia 30 10.2007Informacja o wykonaniu
budżetu  Gminy  Łęknica za I kwartał 2007 roku


              Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica
wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. 


1. Wykonane dochody ogółem:                     2.650.428,17 zł
2. Wykonane wydatki ogółem:                      5.600.879,69 zł
    w tym:
               wydatki bieżące                                 2.331.260,61 zł
               wydatki majątkowe                           3.269.619,08 zł

3. Deficyt                                                         2.950.451,52 zł

4. Nadwyżka z lat ubiegłych                          1.882.142,37 zł

5. Pożyczka  z BGK na prefinansowanie     1.419.019,08 zł.

5. Zobowiązania wymagalne                              69.424,49 zł

6. Należności wymagalne                                  837.788,01 złŁęknica dnia
Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.05.2008 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2008 13:52
Liczba wyświetleń: 1385

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok 28.05.2008 13:49 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI