2008-08-09 08:29:41

Obwieszczenie


w sprawie zmiany decyzji nr 3/07 z dnia 1 października 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12


Burmistrz Łęknicy                                                                                       Łęknica, 2008-08-08

IT-7331/2/08

 


                                                       O B W I E S Z C Z   E   N   I  E 

   

Na podstawie art.10 $ 1 oraz oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14czerwca1960r./Dz.U.z2000r.Nr98,poz.1071 z póżn.zm./ w związku z art.32 ust.1,art.,46a ust.5 i art.56a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-

Prawo ochrony środowiska/Dz.U.z 2008r.Nr 25,poz.150/ Burmistrz Łęknicy zawiadamia

o możliwości zapoznania  i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 29.08.2008r. -  przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 3/07 z dnia 1 pażdziernika 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej

nr 12 z przebiegiem przez następujące działki o nr:

 

461/1,308,430/2,435/2,433/4,433/6,433/8,434/2,432/2,431/2,431/3,428/1,428/2,428/3,395/31,

395/32,420/1,421/1,411/1,411/2,395/29,395/30,396,422/7,422/8,401/5,401/6,401/7,422/4,

422/5,416/2,416/3,415/5,510/1,510/2,510/3,510/4,510/5,510/7,414/10,413/2,412/2,412/4,

412/3,474/1,474/2,474/3,474/4,474/5,474/6,474/7,410,282/27,374/6,374/5,282/29,372,472/3,

472/4,278/1,278/2,470/16,279,511/1,511/2,511/3,511/4,469/1,469/2,508/7,508/9,508/10,

470/18,470/14,502/2,251/2,501/2,493/2,493/4,493/5,492/2,456/1,456/2,456/3,456/4,280,

264/1,262/4,282/31,282/23,282/18.
 

 

 

 

                                                                                                     Burmistrz Łęknicy

                                                                                                          Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 09.08.2008 08:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 250

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie.pdf w sprawie zmiany decyzji nr 3/07 z dnia 1 pażdziernika 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Łęknicy 2008-08-09 08:30:23 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI