2008-08-13 09:34:30

Stypendia za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia


INFORMACJA

dotycząca
stypendiów za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia

 
            Informuję, że z budżetu Gminy Łęknica są wypłacane stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu gminy Łęknica.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniem o uzyskanej średniej ocen lub dokumentem potwierdzającym osiągnięcia składa się w terminach do 31 października i do 31 marca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok.101 I piętro.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, studentom, którzy osiągnęli średnią ocen 4,7 - w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, i średnią ocen 4,5 - w przypadku studentów.

Ponadto stypendium może być przyznane w szczególności:

  1. laureatom międzynarodowych lub krajowychi wojewódzkich olimpiad przedmiotowych, turniejów,  konkursów,

  2. laureatom międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich olimpiad, turniejów, konkursów sportowych,

  3. uczniom, studentom wybitnie zdolnym z danej dziedziny wiedzy potwierdzonej osiągnięciami.

Informacje o artykule

Autor: Joanna Skowron
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 13.08.2008 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2008 09:34
Liczba wyświetleń: 150765

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 stypendiów za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia 13.08.2008 09:34 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI