2008-09-03 14:08:17

Przetarg - teren byłej Huty


OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY Burmistrz Miasta Łęknica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - teren byłej Huty

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA    ŁĘKNICY

 z dnia 03 września   2008r.


Burmistrz Miasta Łęknica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych  położonych w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego (teren byłej Huty Szkła ). 


Nieruchomości  w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przeznaczone są  pod zabudowę techniczno -  produkcyjną.


Przetarg odbędzie się dnia 10 października   2008r. o godz. 1000  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.


Przetargiem objęte są następujące nieruchomości:

  


 5. Działka nr 294/3 (niezabudowana)  położona przy ul. Wojska Polskiego


     w Łęknicy  ( teren byłej Huty Szkła ) o powierzchni  4013 m2


     Księga wieczysta nr KW 20143.Cena wywoławcza nieruchomości


     36.000,00 zł.


 6. Działka nr 294/4 (niezabudowana)  położona przy ul. Wojska Polskiego


     w Łęknicy  ( teren byłej Huty Szkła ) o powierzchni  4013 m2


        Księga wieczysta nr KW 20143. Cena wywoławcza nieruchomości


        36.000,00 zł


 Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w  wysokości 22%.  


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  20% ceny wywoławczej tj: 7.200,00 zł. za działkę nr 294/3 oraz 7.200,00 zł za działkę nr 294/4.


   Wadium   należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miasta do dnia 07 października   2008r. do godziny 14 00 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP S.A.  59 1020 5460 0000 5002 0058 2130.  Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwraca się bezpośrednio po przetargu. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania  umowy w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy  Łęknica.


Obciążenia i zobowiązania:

Na działkach zalega gruz z wyburzonych  budynków fabrycznych. Uprzątniecie i wywiezienie gruzu będzie obciążało nabywcę nieruchomości. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa oraz do ponoszenia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości oraz innych kosztów ustalonych odrębnymi umowami. Nieruchomości  są  wolne  od innych obciążeń. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  lub odwołania przetargu z ważnych powodów.  


Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 206.


Tel. 3624709  lub 3624708.

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 03.09.2008 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2008 14:14
Liczba wyświetleń: 203

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg - teren byłej Huty.pdf Przetarg - teren byłej Huty 2008-09-03 14:08:58 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg - teren byłej Huty 03.09.2008 14:13 Dawid Śliwiński
2 Przetarg - teren byłej Huty 03.09.2008 14:12 Dawid Śliwiński
3 Przetarg - teren byłej Huty 03.09.2008 14:08 Dawid Śliwiński
4 Przetarg - teren byłej Huty 03.09.2008 14:08 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI