2008-09-10 15:06:26

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2008 roku


Informacja z wykonania

budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2008 roku

 

 

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku.

 

1. Wykonane dochody

2. Wykonane wydatki

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

3. Nadwyżka budżetowa

4. Spłata kredytu bankowego

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów:

- kredyt bankowy

5. Zobowiązania wymagalne

6.Należnościwymagalne

 

5.067.347,03 zł

4.579.611,78 zł

 

4.579.611,78 zł

0,00 zł

487.735,00 zł

487.000,00

 

509.000,00 zł

0,00 zł

873.044,17 zł

 

Łęknica 30.07.2008 rok

 

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.09.2008 15:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1383

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI