2008-10-27 09:30:05

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „GRUPA ŁUŻYCKA”
Szanowni mieszkańcy Łęknicy

  • Gmina Łęknica, jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka" z udziałem gmin Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Trzebiel i Tuplice.
  • Stowarzyszenie zostało powołane w celu umożliwienia korzystania z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi IV „Leader".
  • Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw (członkami stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego).
  • Lokalna grupa działania tworzy Lokalną Strategię Rozwoju i następnie wybiera projekty składane przez beneficjentów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.
  • Pragniemy przeprowadzić konsultację tworzonej właśnie strategii (opracowanie jest ujęciem całościowym dla wszystkich gmin członkowskich). W tym celu zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Łęknicy o wypełnienie ankiety i przesłanie ich na adres biuro.lgd@lubsko.pl lub złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, pok. 203 do dnia 7 listopada 2008 r. Analiza ankiet pozwoli nam na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zamieszkałych na terenie LGD.
  • Przed wypełnieniem ankiety prosimy o przeczytanie załącznika do ankiety.

Burmistrz

Jan Bieniasz


Prosimy  korzystać z załączników poniżej
Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 27.10.2008 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2008 09:36
Liczba wyświetleń: 150392

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ANKIETA LEADER.doc 2008-10-27 09:30:37 Śliwiński Dawid
załącznik ANKIETA LEADER.pdf 2008-10-27 09:30:59 Śliwiński Dawid
załącznik Prośba o wypełnienie ankiety.doc 2008-10-27 09:31:09 Śliwiński Dawid
załącznik Prośba o wypełnienie ankiety.pdf 2008-10-27 09:31:24 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik do Ankiety Leader[1].doc 2008-10-27 09:31:32 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik do Ankiety Leader[1].pdf 2008-10-27 09:31:46 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „GRUPA ŁUŻYCKA” 27.10.2008 09:36 Dawid Śliwiński
2 PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „GRUPA ŁUŻYCKA” 27.10.2008 09:35 Dawid Śliwiński
3 PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „GRUPA ŁUŻYCKA” 27.10.2008 09:30 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI