Artykuł archiwalny

1970-01-01 01:00:00


<>

Miejski Zakład Komunalny<

Adres

ul.Hanki Sawickiej 1    68-208 Łęknica

Dyrektor

mgr inż. Jerzy Kamiński

Telefony

-Dyrektor                                    36-24-172

-Dział Usług Komunalnych           36-24-171

-Biuro Kasa                                36-24-173

-Oczyszczalnia Ścieków              36-24-174

-Wodociągi                                 36-24-176

             -Księgowość                               36-24-160

Zakres działania

- administrowanie budynkami oraz terenami przydomowymi stanowiącymi własność gminy oraz budynkami prywatnymi i zakładów pracy w systemie zleconym,

- zaopatrzenie miasta w wodę,

- bieżąca konserwacja oraz remonty urządzeń wodnych, regulacja zagadnień wodno-prawnych z tym związanych,

- utrzymanie i eksploatacja miejskiej oczyszczalni ścieków i obiektów z nią związanych,

- usuwanie nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta,

- utrzymanie i konserwacja wysypiska odpadów komunalnych łącznie z odzyskiem makulatury,

- prowadzenie szaletów miejskich,

- utrzymanie i konserwacja terenów zielonych,

- prowadzenie usług pogrzebowych i cmentarnych,

- prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych w zakresie drogownictwa miejskiego,

- prowadzenie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2005 09:27
Liczba wyświetleń: 634

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 10.06.2005 14:50 Zieliński
2 wersja archiwalna 10.06.2005 14:34 Zieliński
3 wersja archiwalna 01.01.1970 01:00 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI