2008-12-04 14:34:02

Zawiadomienie o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego


Zawiadomienie o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Łęknica dnia 04.12.2008r.


    Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.Nr 175,poz.1459 ) osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia tego prawa w prawo własności.  Aby wystąpić  o przekształcenie należy w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 206 złożyć wniosek o przekształcenie , wniosek o udzielenie bonifikaty, zaświadczenia o dochodach, aktualny wypis z księgi wieczystej, aktualny wypis z rejestru gruntów. 


 

                                                                                          Burmistrz Łęknicy

                                                                                              Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 04.12.2008 14:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 150141

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI