2009-05-19 10:22:53

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców


INFORMACJA

    Burmistrza Łęknicy z dnia 19 maja 2009r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na 7 czerwca 2009r.

   Na podstawie art.39 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na 7 czerwca 2009r.
    Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Burmistrz Łęknicy
Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Danuta Pietrzak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 19.05.2009 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2009 10:32
Liczba wyświetleń: 122

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o udostępnienie spisu.pdf 2009-05-19 10:28:20 Śliwiński Dawid
załącznik Wniosek o udostępnienie spisu.doc 2009-05-19 10:28:27 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 19.05.2009 10:28 Dawid Śliwiński
2 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 19.05.2009 10:22 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI