2009-06-30 12:57:46

Wynik - konkursu na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich 2009r.


Wynik otwartego konkursu ofert


na dofinansowanie zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła od realizacji ofertę KLUBU KARATE „KONTRA" w Łęknicy na realizację zadania: „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich, w szczególności z problemem alkoholowym z realizacją programu profilaktycznego".


Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania - 5.000 zł.
 

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 30.06.2009 12:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 106

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI