2010-03-22 11:05:12

Nabór na stanowisko urzędnicze – referent d/s społecznych i rozwoju lokalnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy


BURMISTRZ ŁĘKNICY Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent na stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, na stanowisku ogólno-organizacyjnym pok.103 I piętro lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miejski w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru – referent na stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego w Urzędzie Miejskim w Łęknicy”, dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane również drogą elektroniczną pod warunkiem opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w terminie do dnia 12 kwietnia 2010r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / http://leknica.samorzady.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łęknicy .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 )”.


więcej informacji w załącznikach artykułu

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 22.03.2010 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2010 11:08
Liczba wyświetleń: 636

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie o naborze stanowisko ds społecznych i rozwoju lokalnego.pdf 2010-03-22 11:05:31 Śliwiński Dawid
załącznik Opis stanowiska pracy ds społecznych i rozwoju lokalnego.pdf 2010-03-22 11:05:42 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na stanowisko urzędnicze – referent d/s społecznych i rozwoju lokalnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy 22.03.2010 11:06 Dawid Śliwiński
2 Nabór na stanowisko urzędnicze – referent d/s społecznych i rozwoju lokalnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy 22.03.2010 11:05 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI