2010-06-22 11:24:58

Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010r.


ZPOW-603-172/10 - postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010r. Możliwość dopisania się do spisu wyborców w miejscu przebywania tymczasowego do 24 czerwca 2010r. w celu głosowania w II turze wyborów.

Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:

  1. przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowania na pobyt czasowy,

  2. przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali

  3. żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza prosi o pilne przekazanie powyższego pisma wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na obszarze właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej w celu jak najszerszego rozpowszechnienia tej informacji wśród wyborców.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 22.06.2010 11:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 79

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI