2010-07-15 11:36:36

Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 lipca 2010r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ubiegających się o dotację z budżetu gminy Łęknica w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Treść zarządzenia: http://leknica.samorzady.pl/art/id/3676

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 15.07.2010 11:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 65

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI