2010-08-02 10:53:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy


Łęknica: Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 233066 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 02.08.2010 10:53
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2010 14:11
Liczba wyświetleń: 112

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.pdf 2010-08-02 10:54:21 Śliwiński Dawid
załącznik SIWZ.pdf 2010-08-02 10:54:34 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 1 oferta.pdf 2010-08-02 10:54:48 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 2 formularz cenowy.pdf 2010-08-02 10:54:55 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 3 wykaz osób do kontaktów.pdf 2010-08-02 10:55:03 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 4 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf 2010-08-02 10:55:31 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf 2010-08-02 10:55:41 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 6 projekt umowy.pdf 2010-08-02 10:55:50 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 7 wykaz robót.pdf 2010-08-02 10:58:33 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 8 wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówi….pdf 2010-08-02 10:58:40 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część A - Projekt wykonawczy - branża drogowa.pdf 2010-08-02 11:05:47 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część B - Projekt budowlany - branża sanitarna.rar 2010-08-02 11:15:30 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część C - Projekt budowlany - branża elektryczna.rar 2010-08-02 11:21:47 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część D - Projekt budowlany - branża telekomunikacyjna.rar 2010-08-02 11:29:15 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część E - Projekt zagospodarowania terenu.rar 2010-08-02 11:35:33 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 - część A.RAR 2010-08-02 11:54:58 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 - część B - STWiORB - branża sanitarna.rar 2010-08-02 11:55:12 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 część C - STWiORB - branża elektryczna.pdf 2010-08-02 11:56:47 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 11 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf 2010-08-02 11:57:17 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 12 - część A - Przedmiar robót - branża drogowa i telekomunikacyjna.pdf 2010-08-02 11:57:26 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 12 - część B - Przedmiar robót - branża sanitarna.rar 2010-08-02 12:02:54 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 12 - część C - Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf 2010-08-02 12:04:41 Śliwiński Dawid
załącznik Odpowiedź na pytanie 1.pdf 2010-08-04 13:00:09 Śliwiński Dawid
załącznik unieważnienie przetargu.pdf 2010-08-19 14:10:10 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy 02.08.2010 10:53 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI