2010-08-13 14:15:03

INFORMACJA dot. dofinansowania do zakupu podręczników


Informuję, że uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i II gimnazjum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Wniosek składa się do dnia 10 września 2010r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy, tj.

  • 170 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,

  • 310 zł dla ucznia klasy II gimnazjum

po przedłożeniu dowodu zakupu.

Informacje o artykule

Autor: Danuta Pietrzak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 13.08.2010 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 85349

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI