2010-09-28 12:04:13

Unieważnienie dowodu osobistego - o czym trzeba pamiętać


            W związku z regulacjami wynikającymi z brzmienia art.43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych uprzejmie informuje się, że
od dnia 1 stycznia 2009r. dowód osobisty podlega unieważnieniu:

- po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

( np. zmiana nazwiska, zmiana adresu)

* w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące,

- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.09.2010 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2010 12:05
Liczba wyświetleń: 80359

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Unieważnienie dowodu osobistego - ważne informacje 28.09.2010 12:04 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI