2010-10-01 11:41:19

UCHWAŁA NR XLVI/261/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.10.2010 11:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 73

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik UCHWAŁA NR XLVI-261-2010.pdf 2010-10-01 11:41:34 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI