2010-10-12 14:05:34

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy


o składzie Komisji, siedzibie, trybie i czasie pracy, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


I.   Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:


    1. Marcin Perczyński                   - przewodniczący

    2.
Małgorzata Baran                   - z-ca przewodniczącego

    3. Joanna Maria Dżumyło             - członek

    4.
Wacław Leon Kwiatkowski        - członek

    5. Barbara Irena Janusz              - członek

    6. Teresa Głuszkowska               - członek

    7. Joanna Symaniuk                   - członek

 
Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim w Łęknicy,

ul. Żurawska 1, pok.104 (I piętro -  sala ślubów), tel. 68 36 24 700

 

II.  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych odbywać się


      będzie w następujących dniach:

 
     14.10.2010r. - 15.10.2010r.  - godz.12ºº- 15ºº

     18.10.2010r. - 21.10.2010r.  - godz.12ºº- 17ºº

     22.10.2010r.                      - godz.12ºº- 24ºº

     25.10.2010r. - 26.10.2010r.  - godz.12ºº- 17ºº

     27.10.2010r.                      - godz.12ºº- 24ºº

 
 

Przewodniczący
Marcin Perczyński 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 12.10.2010 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2010 12:27
Liczba wyświetleń: 94

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy 15.10.2010 12:01 Dawid Śliwiński
2 K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy 12.10.2010 14:06 Dawid Śliwiński
3 K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy 12.10.2010 14:05 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI