2010-10-22 12:44:45

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH


  Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XIVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:

1)     projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

2)     projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów.

Konsultacje odbędą się w dniu 27.10.2010r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy- sala posiedzeń (parter).


Burmistrz Łęknicy

                                                                                                   Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 22.10.2010 12:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 64

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011r..doc 2010-10-25 12:12:17 Śliwiński Dawid
załącznik UCHWAŁA w spr.stypendium.doc 2010-10-25 12:14:12 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI