2010-10-28 14:20:43

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 października 2010r.


w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Łęknicy

         Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(t.j. DZ.U. z 2010r. Nr 176 poz. 1191)

         Miejska Komisja Wyborcza w Łęknicy informuje, że do dnia 27 października 2010r. do godz. 24.oo zgłoszono tylko jednego kandydata na Burmistrza Łęknicy.

         W związku z powyższym termin zgłaszania kandydatów na Burmistrza Łęknicy ulega przedłużeniu do dnia 2 listopada 2010r.

Zgłoszenia można składać:

- dnia 29 października 2010r. (piątek) - w godz. 12oo - 15oo

- dnia 2 listopada 2010r. (wtorek) - w godz. 12oo- 24oo


Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy mieści się w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, ul. Żurawska 1, pok. 104 (I piętro, sala ślubów),tel 68 362 47 00

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/  Marcin Perczyński


 

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.10.2010 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2010 14:26
Liczba wyświetleń: 84

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 października 2010r. 28.10.2010 14:20 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI