2010-11-03 15:02:19

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2010 r.


o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Łęknicy

Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Łęknicy stwierdza, co następuje:

§ 1.

1.      W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. został zarejestrowany tylko Jan Władysław Bieniasz  zgłoszony przez

Komitet Wyborczy FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO   jako kandydat na Burmistrza Łęknicy.

2.      Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru Burmistrza Łęknicy dokona Rada Miejska w Łęknicy.

§ 2.

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.      Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Łęknicy.      

 

                                                                                       Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Łęknicy

/-/Marcin Perczyński

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 03.11.2010 15:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 70

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI