2010-11-04 14:58:39

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

·         karta do głosowania jest koloru białego
·         można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym lub na mniejszą liczbę kandydatów
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

·         odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

·         nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
·         postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
·         postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono

W WYBORACH DO RADY POWIATU


·         karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
  z jednej tylko listy kandydatów
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

 • odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
 • nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

·         karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
  z jednej tylko listy kandydatów
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
 • odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
 • nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono
W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

(w przypadku głosowania na jednego kandydata)

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK"
  z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
 • postawi znak „x" w obu kratkach
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce

Informacje o artykule

Autor: PKW M. Marciniak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 04.11.2010 14:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI