2010-11-10 07:57:05

Informacja o składzie OKW


INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w Łęknicy

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Łęknicy .


Przewodnicząca:

Maryla Elger                                               zam. Łęknica  

Zastępca Przewodniczącej:

Piotr Wiesław Magierski                          zam. Łęknica            

Członkowie:

1.     Jan Otto                                  zam. Łęknica

2.     Joanna Manuela Góraleczko      zam. Łęknica

3.     Dorota Piechocka                     zam. Łęknica

4.     Beata Sierszulska                    zam. Łęknica

5.     Ewa Barbara Jaślanek               zam. Łęknica

        

 

Obwodowa Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza w dniu 21 listopada 2010 r. w godzinach 8.00-22.00 w obwodzie Nr 1 w lokalu Gimnazjum w Łęknicy ul. Wojska Polskiego 19.

 

         (pieczęć komisji)                                                           Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej

/-/Maryla Elger

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.11.2010 07:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 98

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o składzie OKW.pdf 2010-11-10 07:59:06 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI