2011-04-13 13:41:04

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej


Numer ogłoszenia: 75636 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 13.04.2011 13:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 68

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu ul. Szkolna.pdf 2011-04-13 13:41:34 Śliwiński Dawid
załącznik SIWZ ul. Szkolna.pdf 2011-04-13 13:45:09 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 1 Formularz oferty.pdf 2011-04-13 13:45:23 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 2 Przedmiar.rar 2011-04-13 13:45:32 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 3 Wykaz osób do kontaktów.pdf 2011-04-13 13:45:42 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf 2011-04-13 13:46:57 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 5 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art 24.pdf 2011-04-13 13:47:03 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 6 Projekt umowy.pdf 2011-04-13 13:54:58 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 6 Projekt umowy.pdf 2011-04-13 13:55:08 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 7 Wykaz robót.pdf 2011-04-13 13:55:14 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 8 Wykaz osób biorących udział w zamówieniu.pdf 2011-04-13 13:55:22 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część A - Projekt wykonawczy - branża drogowa.pdf 2011-04-13 13:55:58 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część B - Projekt budowlany - branża sanitarna.rar 2011-04-13 14:00:18 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część C - Projekt budowlany - branża elektryczna.rar 2011-04-13 14:20:48 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część D - Projekt budowlany - branża telekomunikacyjna.rar 2011-04-13 14:21:28 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część E - Projekt zagospodarowania terenu.rar 2011-04-13 14:29:56 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 - część A - STWiORB - branża drogowa.rar 2011-04-13 14:32:16 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 - część B - STWiORB - branża sanitarna.rar 2011-04-13 14:34:02 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 część C - STWiORB - branża elektryczna.pdf 2011-04-13 14:37:26 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 11 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf 2011-04-13 14:38:03 Śliwiński Dawid
załącznik Pytanie od wykonawcy nr 1.pdf 2011-04-19 14:40:09 Śliwiński Dawid
załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania - ul. Szkolna.pdf 2011-05-12 14:20:19 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI