2011-04-14 07:53:37

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2011


projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2011r.(piątek) godz. 9.00

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiot konsultacji:

1)      projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

15 kwietnia 2011r.(piątek) godz. 9.00

Forma konsultacji:

Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów - Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.


Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Stanowisko ds Społecznych i Rozwoju Lokalnego,

Stanowisko ds Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych,

Referat Finansowy

 
Burmistrz Łęknicy

                                                                                                                         Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 14.04.2011 07:53
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2011 11:02
Liczba wyświetleń: 39

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE BURMISTRZA konsultacje sport.doc 2011-04-14 07:55:00 Śliwiński Dawid
załącznik UCHWAŁA Sport - nowy kosztorys.doc 2011-04-14 07:55:07 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - SPORT 14.04.2011 07:54 Dawid Śliwiński
2 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 14.04.2011 07:53 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI