2011-04-19 14:55:32

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 rok


Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2010 rok


I. Dane dotyczące praw własności.

1. Wartość mienia komunalnego

w tym:     - grunty                             2.347.848 zł

                - budynki i budowle        37.848.214 zł

                - mienie ruchome               1.734.598 zł

2. Ilościowe składniki  mienia komunalnego:

a)      budynki mieszkalne - 42 o łącznej powierzchni - 8.304 ²m w tym stanowiące własność Gminy - 11 szt. o powierzchni - 2207 m², stanowiące współwłasność Gminy - 31 szt. o powierzchni 6.096 m²

b)      wysypiska śmieci zorganizowane - 1

c)      targowiska - 1

d)     biblioteki - 1

e)      domy kultury - 1

f)       liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 1

g)      urządzenia sportowe - 2 stadiony do piłki nożnej

h)      przystanki PKS - 2

i)        cmentarze komunalne - 1

j)        szalety - 2

k)      oczyszczalnia ścieków - 1

l)        stacja uzdatniania wody - 1

ł)    szkoły podstawowe - 1

m)    gimnazjum - 1

n)      przedszkole - 1

o)      remiza strażacka OSP - 1

p)      sieci wodociągowe - 21,60 km (w tym przyłącza 7,4 km)

r)       sieć kanalizacyjne  - 27,40 km ( w tym przyłącza 5,40km)
 

3. W użytkowanie wieczyste przekazano:

a) w trwały zarząd grunty i urządzenia infrastruktury komunalnej - jednostkom organizacyjnym Gminy w tym:

- dla Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy w tym: działkę o powierzchni 3.258 m² zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej, gimnazjum i salą gimnastyczną o powierzchni 3.797,44 m² , działkę  o powierzchni 2.612 m² zabudowaną budynkiem przedszkola o powierzchni 767,30 m², działkę o powierzchni 8.624 m² zabudowaną boiskiem szkolnym oraz budynkiem szatni o powierzchni 106,90 m²

- dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy działkę o powierzchni 1,2362 ha, zabudowaną budynkiem użytkowym o powierzchni 924,60 m², budynkiem garażowym o powierzchni 95m²

 

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

  1. Objęcie 1.600 udziałów w spółce z o.o. pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach o łącznej wartości 80.000 zł.
  2. Grunty w użytkowaniu wieczystym 24,14 ha.
 
III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 10.11.2009r. do 31.12.2010r.

  1. sprzedano grunty o łącznej powierzchni - 7.286 m² na kwotę 257.871,88 zł,
  2. sprzedano mieszkania komunalne o powierzchni - 259,30m² na kwotę 61.017 zł

IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2010 roku:

  1. ze sprzedaży - 315.549 zł,
  2. z dzierżawy, najmu - 3.665.852,35 zł w tym z dzierżawy na targowisku miejskim - 3.597.332,52 zł
  3. z wieczystego użytkowania - 31.964,80 zł
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 19.04.2011 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2011 14:56
Liczba wyświetleń: 166

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik mienie komunalne uzasadnienie.doc 2011-04-19 14:55:51 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 rok 19.04.2011 14:55 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI