2011-05-12 14:23:10

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej nr 2


Łęknica: Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 111076 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 12.05.2011 14:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 109

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2011-05-12 14:23:48 Śliwiński Dawid
załącznik SIWZ ul. Szkolna.pdf 2011-05-12 14:23:59 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 1 oferta.pdf 2011-05-12 14:24:08 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 2 formularz cenowy.pdf 2011-05-12 14:24:25 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 3 wykaz osób do kontaktów.pdf 2011-05-12 14:24:33 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 4 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf 2011-05-12 14:24:40 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 5 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art 24.pdf 2011-05-12 14:25:03 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 6 projekt umowy.pdf 2011-05-12 14:25:22 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 7 wykaz robót.pdf 2011-05-12 14:26:15 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 8 wykaz osób biorących udział w zamówieniu.pdf 2011-05-12 14:26:24 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część A - Projekt wykonawczy - branża drogowa.pdf 2011-05-12 14:27:14 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część B - Projekt budowlany - branża sanitarna.rar 2011-05-12 14:34:32 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część D - Projekt budowlany - branża telekomunikacyjna.rar 2011-05-13 14:51:55 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część C - Projekt budowlany - branża elektryczna.rar 2011-05-13 14:57:01 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część D - Projekt budowlany - branża telekomunikacyjna.rar 2011-05-16 07:29:57 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - część E - Projekt zagospodarowania terenu.rar 2011-05-16 07:40:14 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 - część A.RAR 2011-05-16 08:02:06 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 - część B - STWiORB - branża sanitarna.rar 2011-05-16 08:02:20 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 część C - STWiORB - branża elektryczna.pdf 2011-05-16 08:05:49 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 11 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf 2011-05-16 08:10:54 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 12 Przedmiar.rar 2011-05-16 08:15:49 Śliwiński Dawid
załącznik Odpoweidź na pytanie nr 1.pdf 2011-05-25 10:48:23 Śliwiński Dawid
załącznik Unieważnienie postępowania - ul. Szkolna.pdf 2011-05-31 11:18:28 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI