2011-05-23 12:04:38

UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 23.05.2011 12:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 58

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI