2011-06-29 09:34:03

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej nr 3


Łęknica: Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 167544 - 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 29.06.2011 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2011 11:05
Liczba wyświetleń: 132

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2011-06-29 09:34:16 Śliwiński Dawid
załącznik SIWZ ul. Szkolna.pdf 2011-06-29 09:34:29 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 1 oferta.pdf 2011-06-29 09:34:38 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 2 formularz cenowy.pdf 2011-06-29 09:34:56 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 3 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf 2011-06-29 09:35:04 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art 24.pdf 2011-06-29 09:35:12 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 5 projekt umowy.pdf 2011-06-29 09:35:22 Śliwiński Dawid
załącznik Zał 6 wykaz osób biorących udział w zamówieniu.pdf 2011-06-29 09:35:32 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 7 - część A - Projekt wykonawczy - branża drogowa.pdf 2011-06-29 09:36:14 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 7 - część B - Projekt budowlany - branża sanitarna.rar 2011-06-29 09:40:38 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 7 - część C - Projekt budowlany - branża elektryczna.rar 2011-06-29 09:45:53 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 7 - część D - Projekt budowlany - branża telekomunikacyjna.rar 2011-06-29 09:48:45 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 7 - część E - Projekt zagospodarowania terenu.rar 2011-06-29 09:55:36 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 8 - część A - STWOIORB - branża drogowa.rar 2011-06-29 10:03:46 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 8 - część B - STWiORB - branża sanitarna.rar 2011-06-29 10:04:30 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 8 część C - STWiORB - branża elektryczna.pdf 2011-06-29 10:06:18 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 9 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf 2011-06-29 10:08:05 Śliwiński Dawid
załącznik Załącznik 10 Przedmiar.rar 2011-06-29 10:08:13 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana ogłoszenia.pdf 2011-06-29 10:50:57 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana SIWZ.pdf 2011-06-29 10:51:02 Śliwiński Dawid
załącznik Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf 2011-06-30 11:05:12 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana SIWZ nr 2.pdf 2011-07-08 08:28:15 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana SIWZ nr 3.pdf 2011-07-11 11:54:51 Śliwiński Dawid
załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Szkolna.pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania 2011-07-20 15:02:30 Perczyński Marcin

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej nr 3 29.06.2011 09:34 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI